Kengash qarori
VI-48-127-11-158-K/22

Rishton tumanining 2023 yilgi mahalliy byudjetini tasdiqlash to‘g‘risida