Hokim qarori
36-14-0-Q/23

Toshkent shahrida mahallalarda tibbiyot punktlarini tashkil qilish chora-tadbirlar to‘g‘risida