Hokim qarori
40-14-0-Q/23

Xalq deputatlari Toshkent shahar Kengashining yetmish yettinchi sessiyasini chaqirish to‘g‘risida