Hokim qarori
12-4-61-Q/23

Boshqa lavozimga o‘tkazish to‘g‘risida