Kengash qarori
VI-57-16-13-181-K/23

Tumandagi ovul va mahallalar hamda shaharchalarning ma'muriy-hududiy chegaralarini belgilash haqida