Hokim farmoyishi
17-6-0-F/23
Oʻzgartirish kiritilganAsos 81-6-0-F/23

Вилоят ҳокимининг фармойиши