Hokim farmoyishi
25-14-0-F/23

Intizomiy jazo chorasini qoʻllash toʻgrisida