Kengash qarori
VI-80-68-14-0-K/23

Toshkent shahridagi ayrim geografik obyektlarni nomlash va qayta nomlash to‘g‘risida