Hokim qarori
219-14-0-Q/23

B.S.Raxmonov to‘g‘risida