Kengash qarori
VI-83-109-14-0-K/23

A.E.Karshiyev va A.A.Xomitjonovlar to‘g‘risida