Kengash qarori
VI-83-110-14-0-K/23

Toshkent shahar mahalliy byudjetining 2023-yildagi qo‘shimcha manbalarini xarajatlarga yo‘naltirish to‘g‘risida