Hokim qarori
355-10-0-Q/23

F.Xudoyberdiyev to‘g‘risida