Hokim qarori
356-10-0-Q/23

A.Tamikayev to‘g‘risida