Hokim farmoyishi
400-10-0-F/23

Mablag‘ ajratish to‘g‘risida