Hokim qarori
376-9-0-Q/23

Guliston, Shirin va Yangiyer shaharlari ichidagi jamoat transporti tizimida yangi, qo‘shimcha va rag‘batlantiruvchi tariflarni joriy qilish to‘g‘risida