Hokim qarori
343-10-135-Q/23

Toshkent viloyati hokimining 2023-yil 13-dekabrdagi 611-10-0-Q/23-sonli qarori ijrosi to‘g‘risida