Hokim farmoyishi
22-14-0-F/24

F.U.Nigmanov to‘g‘risida