Hokim farmoyishi
36-12-0-F/24

Viloyatda boʻlib oʻtgan tadbirlarda badiy bezash ishlarini amalga oshirish, bannerlar tayyorlash va boshqa xarajatlarni qoplash uchun