Hokim qarori
76-10-213-Q/24

Bozor va savdo komplekslari ma’muriyati tomonidan 2024-yilda undirib olinadigan bir martalik yig‘imlar, ijara to‘lovlari va ko‘rsatilgan xizmatlar qiymatining yangi miqdorlarini joriy etish to‘g‘risida