Kengash qarori
VI-88-25-10-0-K/24

Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq va O‘rta Chirchiq tumanlarini, shuningdek Toshkent viloyati ma’muriy-hududiy chegaralarini o‘zgartirish to‘g‘risidagi masalani ko‘rib chiqish haqida