Hokim qarori
220-14-0-Q/24

Xalq deputatlari Toshkent shahar Kengashining 2024-yil 13-martdagi VI-98-27-14-0-K/24-sonli qarori ijrosi to‘g‘risida