Hokim qarori
264-14-0-Q/24

Xalq deputatlari Toshkent shahar Kengashining 2023-yil 19-sentabrdagi VI-89-203-14-0-K/23-son qarori ijrosi to‘g‘risida