Hokim farmoyishi
198-9-0-F/21

Mablag‘ ajratish to‘g‘risida