Hokim qarori
22-11-169-Q/22

favqulodda vaziyatning oqibatlarini bartaraf etish to’g’risida