Ro‘yxatga olish raqami nimani anglatadi?

Hokim qarori va farmoyishida ro‘yxatga
olish raqami quyidagilarni anglatadi

Hujjat tartib raqami94
Hudud indeksi9
Viloyat/tuman/shahar indeksi0
Hujjat turiF
Qabul qilingan yil/21
94-9-0-F/21

Kengash qarorida ro‘yxatga olish
raqami quyidagilarni anglatadi

Kengash chaqiruvi tartib raqamiVI
Kengash sessiyasining tartib raqami25
Hujjat tartib raqami3
Hudud indeksi9
Viloyat/tuman/shahar indeksi0
Hujjat turiK
Qabul qilingan yil/21
VI-25-3-9-0-K/21

Hududlarning indeks raqamlari

Hokimlik
Hokimlik