Kengash qarori
II-85-71-14-200-K/23

Mirzo Ulug‘bek tuman mahalliy budjetining 2023-yil qo‘shimcha manbalari mablag‘larini xarajatlarga yo‘naltirish to‘g‘risida