Hokim qarori
1335-14-0-Q/22
Внесенные измененияОснование: 418-14-0-Q/23

Тошкент шаҳри марказий кўчаларида автомобилларнинг автоматлаштирилган тўхташ жойларини ташкил этиш тўғрисида