Hokim qarori
42-14-0-Q/23

U.R.Rajabov va Sh.T.Axmedovlar toʻgʻrisida