Hokim qarori
45-14-0-Q/23

R.U.Kuchkarov va S.Sh.Oripovlar toʻgʻrisida