Hokim qarori
226-14-0-Q/23

Toshkent shahar hokimining 2023-yil 27-martdagi 218-14-0-Q/23-sonli qarorini bekor qilish to‘g‘risida