Kengash qarori
VI-95-278-14-0-K/23

2024-yil uchun Toshkent shahar mahalliy byudjetini tasdiqlash to‘g‘risida